ÖRS Årsmöte 2014, söndag 16 februari kl 15:00

Det bjöds på nybakade bullar och kaffe. 
 
Linda hälsar alla välkomna.                     Det var väldigt fullt i Futten.
 
  
 Som ordförande på mötet valdes Vivianne Lund.

Blommor och ett stort TACK! Till den avgående
styrelsen. Linda Langen Åkerlund styrelsens ordförande.
 
Pernilla Olsson var blomsterflicka för dagen.

Tack styrelsen för dessa år.
Vi välkomnar den nya styrelsen och som ordförande valdes 
Rikard Nogén.
Lycka till med alla framtida uppdrag.
Styrelsen tackar följande avgående medlemmar;
Linda Langen Åkerlund
Minna Rosendahl
Stephanie Bissler
Malin Åhsell
Håkan Hedenström
Ann Berglund
Lotta Carlsson (vuxenkontakt US)
Pernilla Olsson
Mia Sundström
Styrelsen hälsade följande nya styrelsemedlemmar välkomna;
Rikard Nogén ordförande
Åsa Taflin      vice ordförande
Anette Malm
Ulrika Söderpalm Löhr
Ulrika Nogén
Marie Hjalmarsson
Dennis Tell
Tiina Andersson
Elin Stjernholm
Charlott Israelsson (vuxenkontakt US)
Susanne Hedman
Sven Hedman
Elisabeth Johansson
Michel Österlund
Helena Stensö
Lena Jonsson-Sydman