Juniortaxi

Österhaninge Ridsällskap och Vendelsö Ridskola betalar för taxi för våra juniorer som skjutsar våra medlemmar/elever till Vendelsö Ridskola, Österhaninge Ridsällskap. Taxin går måndag - torsdag från Gudö, Återvinningsstationen mitt emot Modevillan när det inte är lov eller helgdagar under våra ordinarie lektionsdagar:

Måndag 17:00
Tisdag 16:15
Onsdag 16:15
Torsdag 16:15
Fredag Ingen taxiskjuts

 

Har du några frågor om taxiskjutsen så hör av dig/er till Anna Boström anna@vendelsoridskola.se eller ÖRS info@osterhaningeridsallskap.se