Bokning av ridhusen och utebanan

Den som löst anläggningskort får när som helst använda ridhuset utan extra kostnad under förutsättning att inga lektioner pågår och att ingen har bokat ridhuset. När man använder ridhuset på detta vis är man inte garanterad att vara själv - andra ryttare som också löst anläggningskort kan vara där samtidigt. Det går att se när ridhusen är lediga i schemat för lilla respektiva stora.

Utöver detta kan vem som helst boka ett helt eller halvt ridhus per timme eller halvtimme. Priset för en bokning beror på om man är medlem eller ej, och om man löst anläggningskort eller ej.

Betala anläggningsavgift och rid på lediga tider utan bokning

Villkor

 • Endast för medlemmar i ÖRS som betalt anläggningsavgift.
 • Du kan rida när det inte är bokat. Du kan se i schemat (stora, lilla) vilka tider som är lediga 48 timmar framåt.
 • Du måste dela ridhuset med andra som är där och också betalt anläggningsavgift.
 • Primärt gäller dressyr på egen hand. Longering/tömkörning/arbete vid hand går bra om du är ensam i ridhuset, men kommer en uppsutten ryttare in så måste du avbryta. Instruktör är ej tillåtet på obokade tider, ej heller hoppning eller bommar på mark. I sådana fall måste du boka. Se nedan.

Avgifter

 • Medlemsavgiften betalas en gång per år. Betalningsinstruktioner finns här.
 • Anläggningsavgiften betalas per år, per termin eller per sommarperiod. Mest för pengarna får du om du betalar för ett helt år, eftersom sommarkortet då ingår. Betalningsinstruktioner finns här.
 • Inbetald anläggningsavgift betalas inte tillbaka men kan överlåtas till annan medlem.
 • Se följande tabell för anläggningsavgiftens storlek:
Helår (1 jan - 31 dec)  1900:-
Halvår (1 jan - 30 juni eller 1 jul - 31 dec)  1000:-
Sommar (15 juni - 15 aug)  300:-

Förhandsboka

Bokning görs på bokningssidan.

Villkor

 • Bokning är tillgängligt för alla, såväl medlemmar som icke medlemmar.
 • Vid hoppning, tömkörning/longering eller hundträning måste du boka hela ridhuset/ridbanan.
 • Vid ridning för instruktör går det bra att boka halva ridhuset/ridbanan.
 • Vid bokning för andra syften än hästsport (t.ex. hundträning) måste hela ridhuset bokas.

Avgifter

 • För stora ridhuset och utebanan kan hela eller halva bokas. För lilla ridhuset endast hela.
 • Du betalar per timme eller halvtimme.
 • Du betalar med VISA/Master Card/Paypal samtidigt som du bokar. Det går även att betala i efterhand via bankgiro, men vi föredrar direktbetalning eftersom det underlättar vår administraton.
 • Det finns tre olika avgiftsgrupper, beroende på om du är medlem eller har betalt anläggningsavgift.
 • Avbokningar görs via bokningssidan minst 48 timmar innan den bokade tiden. 
 • Vid avbokning dras 10:- för att täcka transaktionskostnader. Resten återbetalas till ditt kort
 • Avgifterna kan du se när du går in på de respektive bokningsidorna: