Medlemskap

Medlemskap i Österhaninge Ridsällskap betalas per kalenderår. Den som rider lektioner på Vendelsö Ridskola måste vara medlem i Österhaninge Ridsällskap.

Din medlemsavgift går till att dels betala (ca 100 kr) medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund. Resten går bl.a. till att täcka de kostnader vi har för försäkringar, el, sophämtning, reparationer och hyra för marken där våra anläggningar ligger.

Om man börjar rida efter 15 november och erlägger medlemsavgift så omfattar den innevarande år samt kommande år.

Registrera medlemskap

För att registrera medlemskap, fyll i det här formuläret och betala sedan in avgiften på bankgiro 263-0622. Ange för- och efternamn som meddelande till mottagaren. Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej.

Medlemsavgifter 2018

Junior (t.o.m. 19 år) 200 kr
Senior 400 kr
Familj (max 4 personer) 830 kr

 

Har du frågor kan du maila oss på info@osterhaningeridsallskap.se.