Medlemskap

Medlemskap i Österhaninge Ridsällskap betalas per kalenderår. Den som rider lektioner på Vendelsö Ridskola måste vara medlem i Österhaninge Ridsällskap.

Din medlemsavgift går till att dels betala (ca 100 kr) medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet och Stockholms Läns Ridsportförbund. Resten går bl.a. till att täcka de kostnader vi har för försäkringar, el, sophämtning, reparationer och hyra för marken där våra anläggningar ligger.

Om man börjar rida efter 15 november och erlägger medlemsavgift så omfattar den innevarande år samt kommande år.

Medlemskap för dig som rider på ridskolan

Från och med 2020 så hanterar ridskolan registrering och fakturering av medlemskap åt föreningen. Du som rider lektioner kommer alltså att få en faktura från ridskolan för medlemskap i ÖRS, på samma sätt som du får faktura för ridavgifterna.

Medlemskap för övriga

Du som inte rider på ridskolan - t.ex. privatryttare eller som är medlem av annat skäl - måste registrera medlemskap på egen hand.

Fyll i det här formuläret och betala sedan in avgiften på bankgiro 263-0622. Ange för- och efternamn som meddelande till mottagaren. Inbetalad medlemsavgift återbetalas ej.

Medlemsavgifter 2021

Junior (t.o.m. 19 år) 250 kr
Senior 500 kr
Familj (max 4 sammanboende personer) 1050 kr

 

Har du frågor kan du maila oss på info@osterhaningeridsallskap.se.