Revisorer och Valberedning

Revisorer

Sara Sundström    
Anette Malm    
Lars Norén, suppleant 070-522 56 79 lars.noren@sagdalen.a.se
Malin Johansson, suppleant    

Valberedning

Här finns tips från SvRF om hur en valberedning kan arbeta: SvRF_välj smart_Valberedning.pdf

Anna Boström, sammankallande 08-776 10 15 anna@vendelsoridskola.se
Pia Berndtsson    

lenahurtig
Lena Hurtig
   

 

Om du känner att du skulle vilja öka ditt engagemang i klubben eller har en kompis som du tror skulle kunna göra ett bra jobb, så får du gärna höra av dig till någon av oss i valberedningen.