Österhaninge Ridsällskap och Utmärkt Förening

Haninge kommun startade 2006 en ny satsning Utmärkt förening som skulle hjälpa kommunens föreningar med utbildning och kvalitetscertifiering. Utmärkt förening vänder sig till föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet. Med hjälp av kunskap och insikt som utbildningen ger skapas nya möjligheter för föreningarna.

Det tar normalt två år att gå igenom certifierings-processen och bli en Utmärkt förening i Haninge kommun. Föreningen har efter detta arbete en tydligare vision, mål, policy och värdegrund.

Är du intresserad att vara med och delta i föreningens utvecklingsarbete kontakta styrelsen.