Vad vi gör i Funktionärsgruppen. 

Inför tävling

-          Planera funktionärsbehov för respektive tävling tillsammans med vår tävlingssektion.
-          Fyll på med funktionärer som du hittar i en väl utarbetad funktionärsbank.
-          Ser till att det finns morötter och dricka till alla ekipage (delas ut efter ritt).
-          Ser till att inköp till cafeteria görs.
-          Beställer harvning av ridskolan.

Dagen innan tävling eller samma dag om eftermiddagsklass

-          Vi iordningställer anläggningen tillsammans med funktionärer,
           exempelvis bygga hinder, sätta upp dressyrstaket, ordna för domare,
           sektreterare, tidtagare, sopa läktare, städa futten,
           ordna funktionärsrummet m.m.
-          Vi ser till att det finns kartor och kaffebiljetter till våra ekipage som kommer 
           med transport.

På tävlingsdagen

-          På tävlingsdagen är vi på plats först av alla.
-          Vi ser till att alla funktionärer blir väl mottagna och får sina
           arbetsuppgifter tilldelade, ger ut lunchbiljetter, och svarar på frågor.
-          Vi ser till att alla funktionärer under dagen får dricka, kaffe, te eller nyponsoppa.
-          Vi avtackar alla funktionärer efter avslutat arbetspass och stämplar
           deras funktionärskort.    
-          Vi hjälper till och ser till att anläggningen återställs.

Efter tävling

-          Uppdaterar vi funktionärsbanken.