Häst för alla

Ridning samvaro med hästen–en självklarhet för alla?

Det är inte alltid som det har synts utåt i verksamheten vilken funktionsnedsättning en individ har. Den kan handla om svårigheter att röra sig, att se eller höra, försämrad styrka eller att omgivningen uppfattar individen på ett annorlunda sätt.
Ridterapi är en form av rehabilitering, ÖRS har sökt medel från Allmänna Arvsfonden för bygget av Ridterapi ridhuset och därmed kunna erbjuda barn, ungdomar och vuxna den fantastiska känslan man får uppleva tillsammans med hästen – den ska alla kunna få uppleva – oavsett kroppsliga förutsättningar.

Hästens rörelser i gångarten skritt stämmer väl överens med människans gångmönster. Det är just detta som gör ridterapin unik och lämplig för barn och ungdomar med funktionshinder.

I stallet kommer vi nära hästen, känner hästens mjuka mule och värmen från kroppen. 

Ljudet av hovar, gnäggande eller läten från hästen blandas med övriga stall ljud och lugnet som sprider sig i stallet, när hästarnas långsamma tuggande hörs. I stallet tillsammans med hästen vill vi ge fler möjlighet till en meningsfull och omväxlande fritid.

 

Ridning innebär så mycket mer än att bara sitta på en häst. För en del kan hästen vara de ben man själv inte har – som ger en människa möjligheten att känna friheten i att röra sig – att ha hästen som hjälpmedel.

Det kan ske genom ridning och undervisning i ridhus eller att bara vara tillsammans med hästen i stallet och känna dess närvaro. Djur har stor påverkan på människors hälsa, man behöver inte prata – känna närheten till djuret räcker långt för välbefinnandet.

Det är inte funktionsnedsättningen i sig som avgör om man är funktionshindrad. Det är först när
möjligheten att utföra en aktivitet begränsas av funktionsnedsättningen som den blir ett hinder.
Med rätt stöd kan en människa med funktionsnedsättning rentav vara mindre funktionshindrad som
ryttare än i sin vardag! 


Gruppens medlemmar:

Ragnhild Mårtensson (sammankallande)
Elisabeth Bramskog
Gunilla Svensson
Ann Berglund
Julia Ahlén
Vivianne Lund
Eva Gingsjö