Meddelande från tävlingsarrangören

Ryttarmeddelande 
Vi hälsar samtliga deltagare hjärtligt välkomna till våra tävlingar den 25/5 2017 
Tävlingarna äger rum pRå Vendelsö Ridskola, Österängs Gård i Haninge och arrangeras av Österhaninge Ridsällskap.

Tävlingsarrangemang: 
Tävlingen äger rum i ridhus. Framridningen kan ske dels i ridhus 20x40 m , max 6 ekipage åt gången, dels på uteridbana, grus 23x65m. 
För allas säkerhet, var vänliga och respektera avspärrningarna och att medhjälpare står på läktaren. 
Tävlingen består av två klasser dels: 
Klass 1 Första start 09:30. 
Lätt A:1 2017. Lokal. Kort bana, 20x40 m avdelat med staket och med collecting ring 
Domare: Isabella Mongelli. 
PAUS Prisutdelning  
Klass 2 Start 12:30 
Medelsvår C:1 2011. Regional. Lång bana, 20x60 m. 
Domare: Isabella Mongelli. 
PAUS Prisutdelning 
Prisutdelning äger rum i ridhuset efter respektive klass slut. De 3 främst placerade ekipagen till häst, övriga pristagare till fots.

Parkering: 
Parkering sker enligt anvisning vid framkomsten till tävlingsplatsen. Vi har begränsad parkering, vänligen meddela oss om ni kommer med lastbil/buss för att underlätta vår planering. 
Vi tillhandahåller skottkärror/grep och är mycket tacksamma om alla använder dem om ni mockar ur transporterna.

Sekretariat: 
Sekretariat är beläget i cafeet ”Futten” och öppnar kl 08.30. Vaccinationsintyg ska 
uppvisas före urlastning i sekretariatet.  
Betalning sker innan ekipagets första start. 
Efteranmälan görs i mån av plats 30 minuter innan klassen börjar, med en 
tilläggsavgift på 30kr. 
Tänk på att följa TR gällande att leda hästar i träns på tävlingsplatsen. 
Telefon under tävlingsdagen: 070-4506550

Startlistor, både preliminära (utan tider) och den slutliga finns på:

Preliminär startlista från 23:e maj 2017

Funktionärer: 
Förfrågningar: Elisabeth Johansson , 070-5087055fsw251@gmail.com.. 
Tävlingsledare: Elisabeth Johansson , 070-5087055fsw251@gmail.com
Kontaktperson: Elisabeth Johansson , 070-5087055fsw251@gmail.com
Sekretariatet: Ninni Berndtson , 070-4506550 
Resultatansvarig: Birgitta Hällbrink,  070-3036551edtbirh@yahoo.se
Överdomare: Ulla Lohrdén, 070-5544411 lohrdens@telia.com

Servering: 
Servering med hamburgare, smörgåsar, fikabröd och kaffe eller the kommer att finnas på tävlingsplatsen. Vi tar inte kort men väl kontanter och Swish. 
Karta över tävlingsplatsen: 
Anläggningsskiss: http://www.osterhaningeridsallskap.se/docs/Anläggningsskiss.pdf 

Hitta hit: 
Norrifrån (från Globen): Kör väg 73 (Nynäsvägen) mot Nynäshamn. Efter Skogskyrkogården, 
sväng av avfart Skarpnäck/Sköndal/Tyresö (Örbyleden). Följ väg 229 (Gamla Tyresövägen). 
När den övergår i väg 260 (Gudöbroleden), fortsätt rakt fram, kör genom Trollbäcken. Vid skylt 
Modevillan/Vendelsö Ridskola, sväng vänster in på Tutviksvägen. Efter ca 200 m, sväng 
höger i den lilla rondellen, följ Bondvägen c:a 2, 5 km. Sväng höger vid skylt Vendelsö 
Ridskola, och följ parkeringsvaktens anvisningar. 
Söderifrån (från Nynäshamn): Kör väg 73 (Nynäsvägen) mot Stockholm. Tag av vid avfart 
Tyresö/Brandbergen och sväng in vänster på Gudöbroleden (väg 260) mot Tyresö. Följ vägen 
(genom 4 rondeller), sväng höger vid skylt Modevillan/Vendelsö Ridskola. Efter ca 200 m, 
sväng höger i den lilla rondellen, följ Bondvägen c:a 2, 5 km. Sväng höger vid skylt Vendelsö 
Ridskola, och följ parkeringsvaktens anvisningar. 

OBS: Vår anläggning är rökfri. Rökning får endast ske på anvisad plats.