Så går märkestagning till på Vendelsö Ridskola

Varje termin anordnar klubben i samarbete med ridskolan ett tillfälle att göra teoriprov, ett tillfälle att göra dressyrprov och ett tillfälle att göra hoppningsprovet. Vid alla tillfällena kan man göra prov för valfritt märke.

För att få delta i dressyr- och hoppningsprov måste man visa att man har klarat teoriprovet för det märke man tänker ta. (Detta gäller inte om du tar provet på en tävling.)
Efter avklarat teoriprov får du ett märkeskort påskrivet. Det ska du sedan ha med dig till varje delprov och få påskrivet av domaren. När du klarat alla 4 proven för du lämna in kortet till klubben och köpa ut ditt märke.
Du har 18 månader på dig att klara alla proven. Du måste alltså inte klara alla proven samma termin!

Hoppningsprov för märke 1 kan även ordnas av ridlärarna på lektionstid.
Det är även möjligt att anordna extra ridprovtillfällen på privatlektionstid. Tala med din ridlärare!
Vissa tävlingar kan även gälla som ridprov för märke.

"Visa"- proven för märke 1 och 2 gör vi i samband med ridproven. Prov för märke 3 o 4 ordnas vid särskilda tillfällen när det finns behov av det
De ridlärare som har teoriundervisning kan även ordna teoriskrivningar och praktiska prov vid tillfällen som de själva bestämmer med grupperna.
Kostar det något att ta märke?
Svar: Teoriprovet och praktiska provet är gratis. Varje ridprov kostar 200:- i hästhyra (OBS, subventionerad med 100:- av ridskolan!) + om du är vuxen, en startavgift på 50:- Juniorer betalar ingen startavgift. . När du gjort alla fyra proven får du lämna in ditt märkeskort och köpa märket för 100:-.

Kan även privatryttare ta märke?
Svar: Självklart kan privatryttare som är medlemmar i ÖRS göra det.