Vad man behöver kunna för de olika märkena

För varje märke ska du klara av 4 st prov, som görs vid olika tillfällen, dock måste du klara alla 4  proven inom 18 månader.
Ett prov är en teoriskrivning.
Två är ridprov, ett dressyrprov och ett hopp-prov (för märke 1 inga hinder, bara cavalletti eller bommar på marken)
Ett prov går ut på att visa ett praktiskt moment (inte ridning)
Om du har svårt med läsning och skrivning, kan du prata med provansvarig och be att få göra teoriprovet muntligt.

Se undermenyerna till vänster för kunskapskraven för olika märken.