Vi som har klarat märkestagningen 2006

Märke 1
Gunilla Berggren
Stefan Karlsson
Maria Hardsjö
Mona Rasmusson
Frida Görtz
Sabah Hamadeh
Elin Pamlin


Märke 2
Elin Boström
Niklas Andersson
Linnea Hardsjö


Märke 3
Susanne Ramström
Ylva Carlsson