Vi som har klarat märkestagningen 2007

Märke 1
Kina Eriksson
Miranda Malmberg
Rebecca Fredriksson
Erika Eriksson
Stella Sirén
Pia Helensdotter 

Märke 2
Stefan Karlsson
Sabah Hamadeh  Märke 3

Staffan Ström
Minna Rosendahl


Märke 4
Susanne Ramström
Christine Nyqvist